Association

Student Association of Mechatronics Engineer (SAMK) 2023-2024

S.N. POST NAME OF STUDENT CLASS
1 President Mr. Atharv GuruleTYMK-A
2 Vice PresidentMr. Yash Kale TYMK-A
3 General Secretary Mr. Atharv WaghmareTYMK-A
4 Cultural SecretaryMr. Abhishek Dighe TYMK-A
5 Sport Secretary Mr. Aditya JagdaleTYMK-A
6 Ladies RepresentativeMiss. Akansha NagpureTYMK-A
7 Event CoordinatorMiss. Punam Bhagure
Miss. Mayuri Wawale
Miss. Sanskruti Borude
Mr. Ganesh Harale
Mr. Vedant Kulkarni
Mr. Om Lawand
Mr. Sumit Jagzap
Miss. Srushti Kapse
Miss. Bhakare Siddhi
Miss.Chaudhari Twinkle
TYMK-A
TYMK-A
TYMK-A
TYMK-A
TYMK-A
SYMK-A
SYMK-A
SYMK-A
FYMK-A
FYMK-A
8 DJ Rockers Mr. Akash Jarhad
Mr. Anand Hon
Mr. Pramod Khalkar
Mr. Vaibhav Khandekar
Mr. Sarthak Nangare
TYMK-A
TYMK-A
TYMK-A
TYMK-A
TYMK-A
9 Executive Members Mr. Gopal Bhunje
Mr.Prathamesh Jorve
Miss.Tanvi Kokane
Miss.Anushka Sasane
Mr.Sanket Malik
Miss. Prachi Nawale
Miss. Sairam Rashinkar
Mr. Prathamesh Gage
Mr.Daware Niraj
Mr. Shelar Amruta
TYMK-A
SYMK-A
SYMK-A
SYMK-A
SYMK-B
SYMK-B
SYMK-A
FYMK-B
FYMK-A
FYMK-B